Training en Coaching
Het Van Riebeek Instituut verzorgt trainingen en coaching waarbij de volgende aspecten aan de orde komen.
Leiderschap
“Voor leiderschap moet je geboren zijn” of kun je ook leren een goede leider te zijn? Hoe geef je leiding aan je team of afdeling? Wat voor soort leider ben ik? Probleemoplosser? Participatief? Coachend? Situatie afhankelijk?
Cultuur
Wat is onze bedrijfscultuur? Is cultuur aangeleerd? Welke cultuurmodellen zijn er? Welke onbesproken gedragscodes zijn er? Is het moeilijk de bedrijfscultuur te veranderen? Hoe kunnen we dat doen?
Communicatie
Bent u altijd duidelijk? Kunt u ook goed luisteren? Welke non-verbale signalen geeft u af? Een sociaal gesprek is anders dan een slecht nieuws gesprek. Kan ik mijn gespreksvaardigheden verbeteren?
Conflictbeheersing
Conflicthantering staat haaks op conflictvermijding. Langdurige conflictvermijding kan relaties ernstig in gevaar brengen. Conflicten kunnen signalen zijn om nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen. Constructieve oplossingen zoeken bevordert de samenwerking. Vergroot uw vaardigheid in het omgaan met conflicten.
 
Van Riebeek Instituut Sitemap
Boomkensdiep 5    
8602 CP Sneek   Home
    Van Riebeek Instituut
Tel.: 0515 – 43 02 77   Frits Stakelbeek

06 – 44 73 05 79

  Arbeid- en organisatiepsychologie
E-mail: riebeek@planet.nl   Selectie en assesment
    Bemiddeling arbeidsconflicten
    Training en coaching
     
     
     
   
Website:
Tempeldesign/Webdsigns