Frits Stakelbeek
Frits Stakelbeek is oprichter van het Van Riebeek Instituut. Na 10 jaar varen over de wereldzeeën, als stuurman op de Grote Vaart, kwam er een zogeheten walbaan. Docent, beheerder van het schoolschip, directielid. Weer hard studeren voor de diverse onderwijsaktes. 1e graad lesbevoegdheden werden behaald in wiskunde en zeevaartkunde (Master of Science in Navigation). En tussendoor toch ook weer varen, schipper op een zeilschoener, stuurman op De Eendracht, Nederlands grootste gaffeltopzeilschoener.
Drs. ing. Frits Stakelbeek

Arbeid- en Organsiatiepsycholoog
De interesse voor de mens in het werk bleef. Naast onderwijskunde werd gekozen voor de parttime studie arbeid- en organisatiepsychologie. In 1999 werd afgestudeerd. De eindscriptie was, het lag voor de hand, “Organiseren en leidinggeven aan boord van zeeschepen”.
Registerpsycholoog NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
Frits Stakelbeek is nu Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie. Een Registerpsycholoog is geregistreerd bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). De titel Registerpsycholoog NIP geeft aan dat de geregistreerde psycholoog voldoet aan de norm van bekwaamheid die het NIP heeft gesteld, te weten, een vier jaar afgeronde universitaire opleiding psychologie en het tweejarig postmastertraject. Vanuit de bijzondere betrokkenheid met de maritieme sector, omschrijft Frits Stakelbeek zich ook wel als : Maritiem Psycholoog
 
Van Riebeek Instituut Sitemap
Boomkensdiep 5    
8602 CP Sneek   Home
    Van Riebeek Instituut
Tel.: 0515 – 43 02 77   Frits Stakelbeek

06 – 44 73 05 79

  Arbeid- en organisatiepsychologie
E-mail: riebeek@planet.nl   Selectie en assesment
    Bemiddeling arbeidsconflicten
    Training en coaching
     
     
     
   
Website:
Tempeldesign/Webdsigns