Het Van Riebeek Instituut
Het Van Riebeek Instituut is in 1992 gestart in Leiden. De eerste jaren werden trainingen en cursussen verzorgd voor de watersport. Waaronder teambuilding op het zeilschip de “Van Riebeek”.
Arbeid- en organisatie psychologie
In 2005 verhuisde het Van Riebeek Instituut naar Friesland. Hoewel nu gevestigd midden in het watersportgebied, werd de watersport bedrijfsmatig verlaten. Het Van Riebeek Instituut ging zich meer richten op arbeid- en organisatiepsychologie: 'De werkende mens binnen een organisatie'.
Maritiem psycholoog
De verbondenheid met de scheepvaartwereld bleef en de activiteiten breidden zich uit. Inmiddels begeleidt het Van Riebeek Instituut werknemers die, door welke oorzaak dan ook, niet meer optimaal functioneren binnen de organisatie. Het Van Riebeek achterhaalt waar het probleem ligt en lost het samen met werknemer en werkgever op. Naast de scheepvaart is het Van Riebeek Insituut ook inzetbaar in andere branches.
Training en lezingen
Het Van Riebeek verzorgt trainingen en lezingen over veiligheid, leiderschap, communicatie en conflictbeheersing.
Arbo wetgeving
Veiligheid en prettige arbeidsomstandigheden zijn belangrijk om werknemers gezond en plezierig hun werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren. Het Van Riebeek Instituut bezoekt schepen voor de uitvoering van de zogenoemde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). De Arbeidsomstandighedenwet verplicht alle werkgevers om een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) periodiek (circa 1 x per 3 jaar) uit te voeren. Een RI&E levert twee dingen op:

1. een lijst met alle risico’s in uw organisatie;
2. een Plan van Aanpak voor het oplossen/beperken van deze risico’s.

 
Van Riebeek Instituut Sitemap
Boomkensdiep 5    
8602 CP Sneek   Home
    Van Riebeek Instituut
Tel.: 0515 – 43 02 77   Frits Stakelbeek

06 – 44 73 05 79

  Arbeid- en organisatiepsychologie
E-mail: riebeek@planet.nl   Selectie en assesment
    Bemiddeling arbeidsconflicten
    Training en coaching
     
     
     
   
Website:
Tempeldesign/Webdsigns