Bemiddeling bij arbeidsconflicten
Bij een conflictsituatie tussen werkgever en werknemer spelen, vooral bij de werknemer, vaak negatieve emoties mee. Wanneer tegenstellingen blijven bestaan en niet goed worden opgelost, raken mensen gefrustreerd en hun werkplezier daalt naar een laag niveau. Het conflict kan dan uitlopen in verzuim door overspannenheid of burn-out.
Een conflictsituatie zo snel mogelijk doven is van belang voor beide partijen. Voordat beide partijen boos hun juridisch gelijk zoeken en standpunten verharden kan het een goede keus zijn de hulp van een neutrale bemiddelaar in te schakelen.
Het Van Riebeek kan bij bemiddeling in een conflictsituatie een oplossing bieden. Wij staan voor een neutrale bemiddeling die recht doet aan wensen en belangen van zowel werkgever als werknemer. Een bemiddeling kan er als volgt uitzien:
De situatie
  Uit een verkennend gesprek, tussen onze psycholoog en elke partij afzonderlijk, wordt de bestaande situatie en de wederzijdse standpunten, door ons, op schrift gesteld.
   
Duidelijkheid
  Met elke partij, afzonderlijk, wordt nagegaan of het, op schrift gestelde, beeld volgens hem/haar juist is. Indien nodig wordt het verslag bijgesteld. Van belang is dat elke partij zich kan vinden in de juistheid van de verslaglegging.
   
Voor en tegens
  Een gesprek, met de afzonderlijke partijen, waarin de psycholoog de zienswijze van de andere partij helder maakt en kritische vragen stelt over het ingenomen standpunt.
   
Samen in gesprek
  De psycholoog is gespreksleider in het gesprek tussen de twee partijen, met als doel begrip te krijgen voor de wederzijdse standpunten en het conflict te beëindigen. De psycholoog zorgt voor het gespreksverslag.

 
Van Riebeek Instituut Sitemap
Boomkensdiep 5    
8602 CP Sneek   Home
    Van Riebeek Instituut
Tel.: 0515 – 43 02 77   Frits Stakelbeek

06 – 44 73 05 79

  Arbeid- en organisatiepsychologie
E-mail: riebeek@planet.nl   Selectie en assesment
    Bemiddeling arbeidsconflicten
    Training en coaching
     
     
     
   
Website:
Tempeldesign/Webdsigns